1. Evre Mezotelyoma

1. Evre mezotelyoma hastalığın en erken evresidir ve tümörün belirli bir alanla sınırlı olduğunu ve henüz vücudun diğer bölgelerine yayılmadığını gösterir. Bu aşamada hastalar genellikle en uzun yaşam beklentisi ile mümkün olan en fazla tedavi seçeneğine sahiptir. Erken tanı nadir olmakla birlikte 1. aşamada teşhis edilenler ortalama olarak 21 ay veya daha uzun yaşar.

Malign mezotelyoma hastalığın ciddiyetini ve gelişimini gösteren dört aşamalı bir evreleme sistemi kullanılarak kategorize edilir. 1. evre mezotelyomada kanser etkilenen organın zarı içinde gelişmeye başlamış ancak henüz yakınlardaki dokuları istila etmemiş, lenf bezlerine veya diğer organlara yayılmamıştır. Semptomlar minimaldir ve sıklıkla diğer hastalıkların semptomları ile karıştırılarak yanlış tanı ve gecikmelere yol açar.

Türüne Göre 1. Evre Mezotelyoma

1. Evre mezotelyomada plevral mezotelyoma, peritoneal mezotelyoma, perikardiyal mezotelyoma veya testiküler mezotelyoma tanısı konan hastalar sonraki aşamalara göre daha fazla tedavi seçeneğine sahiptir. Bu aşamada hastalık yayılmadan lokalize olmuştur ve bu nedenle cerrahi kemoterapi ve radyoterapi tedavisi kolaydır.

1. Evre Plevral Mezotelyoma

Mezotelyoma doktorları Butchart sistemi, Brigham sistemi ve TNM sistemi de dahil olmak üzere malign plevral mezotelyomayı kategorize etmek için üç farklı evreleme sistemi kullanır. Her üç sistem için de evreleme aynıdır ancak TNM sistemi en yaygın ve mezotelyoma hakkındaki en son bilgilerle sürekli güncellenmektedir. TNM sistemi tümör boyutlandırması ve kapsamı, etkilenen lenf nodu sayısı ve metastazına odaklanır. Diğer evreleme sistemlerinden farklı olarak TNM sistemi 1. evre mezotelyomayı evre 1A ve evre 1B plevral mezotelyoma olarak sınıflandırır.

Evre 1A Mezotelyoma

  • Kanserli hücreler göğüs duvarının plevral zarında sadece bir taraftadır,
  • Uzak organlara veya lenf bezlerine metastaz yoktur.

Evre 1B Mezotelyoma

  • Kanserli hücreler göğüs duvarının plevral zarında sadece bir taraftadır.
  • Tümör büyümesi akciğer dokularına, diyafram, göğüs duvarı, perikard, mediastinal yağ tabakasına yayılmıştır,
  • Uzak organlara veya lenf bezlerine metastaz yoktur.

Evre 1A malign plevral mezotelyoma için 2 yıllık sağ kalım ortalama olarak %46 ve 5 yıllık sağ kalım ortalama olarak %16 civarındadır. Buna karşılık 2. evre malign plevral mezotelyomada 2 yıllık sağ kalım %38 ve 5 yıllık sağ kalım ortalama olarak %10 civarındadır. Bu hayatta kalma oranları 3. evre mezotelyoma ve 4. evre mezotelyoma için daha da azalır.

1. Evre Peritoneal Mezotelyoma

Sınırlı sayıda peritoneal mezotelyoma vakası nedeniyle bu tip için spesifik bir evreleme sistemi yoktur. Uzmanlar karın bölgesi boyunca tümörlerin boyutunu ve sayısını puanlayan ve bunları sayısal bir toplam için toplayan peritoneal mezotelyoma evrelemesi için Periton Kanseri Endeksine (PCI) güvenmektedirler. Bu toplam daha sonra aşamayı belirlemek için kullanılır. 1 ile 10 arasında bir puan 1. evre peritoneal mezotelyomanın var olduğunu gösterir.

1. Evre Perikardiyal Mezotelyoma

Tüm mezotelyoma türlerinin sadece %1 – 2’sini oluşturduğu için perikardiyal mezotelyoma kesin bir evreleme sistemine sahip değildir. Bu tip özellikle şiddetli belirtiler ile agresif ve sonuç olarak genellikle erken aşamalarda yakalanamaz. Mezotelyoma perikardiyum içinde lokalize ise (kalp zarı) ve uzak organlara veya lenf bezlerine yayılmadıysa 1. evre tanısı değerlendirilecektir.

1. Evre Testiküler Mezotelyoma

Perikardiyal mezotelyoma gibi testiküler mezotelyoma da tüm vakaların sadece %1’ini oluşturduğundan oldukça nadirdir. Kesin bir evreleme sistemi yoktur ancak kanserli hücrelerin tunica vaginalis (testis zarı) ile sınırlı olması ve uzak metastaz olmaması veya lenf bezlerine yayılmaması durumunda 1. evre tanısı değerlendirilecektir.

1. Evre Mezotelyoma Belirtileri

Mezotelyoma belirtileri 1. evre mezotelyomada minimal olabilir ve çoğunlukla soğuk algınlığı veya grip gibi küçük durumlar ile karıştırılır, farkedilmez veya yanlış tanı konur. Herhangi bir semptom tespit edilirse erken teşhis yaşam beklentisini uzatabileceği ve daha geniş bir tedavi seçeneği sunabileceği için hastalar hemen tıbbi yardım almalıdır.

1. Evre Mezotelyoma Belirtileri

  • Nefes darlığı,
  • Göğüs ağrısı,
  • Öksürük,
  • Yorgunluk,
  • Ateş.

1. Evre Mezotelyoma Prognozu

1. Evre mezotelyoma prognozu hastalara ileri evre tanılara göre daha yüksek sağ kalım oranları veren evrelerin en iyisidir. Hastalar ortalama olarak 21 ay veya daha uzun süre yaşar ancak prognoz tümörlerin konumuna, hücre tipine ve hasta sağlığına bağlı olarak değişebilir.

1. Evre boyunca semptomlar hafif olabilir ve hastalar genel olarak hala genel olarak iyidirler ve bu da daha agresif tedaviler alabilmelerini sağlar. Tümörler ayrıca agresif cerrahi ve multimodal tedavilere izin verecek şekilde lokalizedir. Mezotelyoma sonraki aşamalara yaklaştıkça tedaviler daha sınırlı hale gelir ve hastaların kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerine daha fazla kalma olasılığı daha yüksektir.

1. Evre Mezotelyoma Tedavisi

1. Evre mezotelyoma diğer mevcut üç mezotelyoma evresi arasında en fazla tedavi seçeneğine sahiptir ve standart tedavilerin her biri bu aşama için sonraki aşamalardan daha agresif bir şekilde uygulanabilir. Tipik olarak hastalar cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu olan bir multimodal tedavi planına tabi tutulur.

1. Evre mezotelyoma hastalarının tedavi planları şunları içerebilir:

Cerrahi: Mümkün olduğunca çok sayıda kanserli dokunun çıkarılmasıdır. Agresif ameliyatlar ekstrapleural pnömonektomi (EPP), plörektomi / dekorlama (P / D) ve periton rezeksiyonu gibi erken dönem teşhislerde başarı göstermiştir,
Kemoterapi: İlacın nasıl çalıştığına bağlı olarak kanser hücrelerini farklı şekillerde yok eder. Kemoterapi kendi başına veya ameliyattan önce / sonra kullanılabilir. Ayrıca özellikle erken evre cerrahi rezeksiyondan sonra nüks etme ve sağ kalımı iyileştirme süresini geciktirmeye yardımcı olur,
Radyoterapi: Doğrudan kanser hücrelerini hedef alır ve semptomların azaltılmasına yardımcı olur. Radyoterapi ilerlemiş mezotelyoma hastalarında kullanılmaz ancak 1. evre mezotelyoma hastalarında cerrahiye yardımcı olarak başarı göstermiştir.

Geleneksel tedavi planlarının yanı sıra birçok 1. evre mezotelyoma hastası ümit vaat eden immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler gibi deneysel tedaviler için klinik çalışmalar isteyebilir. Palyatif tedaviler geç evre tanıları için yaygın olmakla birlikte kanser semptomlarını azaltmak ve tedavi yolculuklarında hastalara rahatlık sağlamak için 1. evre hastalar için de kullanılabilir.

Leave a Reply