2. Evre Mezotelyoma

2. Evre mezotelyoma kanserin yakın organlara ve dokulara yayıldığını ancak uzak metastaz olmadığını gösterir. Tedavi seçenekleri tipik olarak cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiden oluşan agresif yöntemler olabilir. Hastalar genellikle 19 ay veya daha kısa bir yaşam beklentisi ile karşı karşıya kalırlar.

Malign mezotelyoma için dört aşamalı evreleme sistemine göre 2.evre mezotelyomada hastalık ilerledikçe ciddiyeti artabilmekte olup hafif semptomlarla erken bir evre olarak kabul edilir. Bu aşamada yakınlarda yayılma ve muhtemel lenf nodu tutulumuna rağmen kanser hala lokalizedir.

Türüne Göre 2. Evre Mezotelyoma

Malign mezotelyoma hastalarını teşhis ederken uzmanlar hastalığın yerini ve ilerleyişini tanımlamak için X-ışınları, MRI taramaları ve BT taramaları gibi çeşitli görüntü testleri yapacaklardır. Prognoz özellikle kanser erken evrelerde yakalanırsa plevral mezotelyoma, peritoneal mezotelyoma, perikardiyal mezotelyoma ve testiküler mezotelyoma tipine göre değişir.

2. Evre Plevral Mezotelyoma

Malign plevral mezotelyoma TNM sistemi, Brigham sistemi ve Butchart sistemi de dahil olmak üzere hastalığın ilerlemesini belirlemek için uzmanların kullandığı üç evreleme sistemi ile en sık görülen kanser türüdür. TNM sistemi en sık olarak tümörün büyüklüğü, etkilenen lenf nodu sayısına ve metastazına bakılarak kullanılır.

2. Evre malign plevral mezotelyoma, plevrada tümör gelişimi ancak vücudun sadece bir tarafında kategorize edilir. Kanser hücreleri bitişik akciğer ve diyafram ve yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir ancak uzak metastaz yoktur.

Amerikan Kanser Derneği’ne göre 2. evre malign plevral mezotelyomada 2 yıllık sağ kalım yaklaşık %38 oranında ve 5 yıllık sağ kalım oranı %10 civarı olarak kayıt altına alınmıştır.

2. Evre Peritoneal Mezotelyoma

Sınırlı vakalar olduğu için peritoneal mezotelyoma kendi evreleme sistemine sahip değildir. Mezotelyoma doktorları genellikle hastalığı sınıflandırmak için geniş yöntemler kullanır ve bununla birlikte abdominal kanserleri aşamasını değerlendiren Periton Kanseri Endeksi’ni (PCI) de kullanabilirler.

PCI karnın farklı bölgelerinde sayı ve büyüklüğe göre tümörleri puanlar. Bu puanlar daha sonra toplanır ve toplam sonuç aşamayı belirlemek için kullanılır. 11 – 20 arasındaki bir puan 2. evre peritoneal mezotelyoma kanserini gösterir.

2. Evre peritoneal mezotelyoma hastaları tipik olarak yakındaki organlara ve dokulara ve ayrıca lenf bezlerine metastaz yapar. Hastalığın hala uzak organların tutulumu olmadan lokalize olduğu düşünülmektedir. Dört ana mezotelyoma tipinden peritoneal hastalar tipik olarak özellikle erken evrelerde daha uygun bir prognoz yaşarlar.

2. Evre Perikardiyal Mezotelyoma

Perikardiyal mezotelyoma da nadir olması nedeniyle kendi derecelendirme sistemine sahip değildir. Mevcut olan sınırlı sayıda vaka tipik olarak geç evrelerde veya ölümden sonra teşhis edilir. Diğer tipler için evrelemeye dayanarak 2. evre perikardiyal mezotelyoma perikardiyumda gelişen tümörleri gösterir ve uzak metastaz olmamasına rağmen yakınlarda yayılma olabilir.

Perikardiyal mezotelyomanın agresif doğası nedeniyle hastalık daha erken aşamalarda bile daha ciddi semptomlarla hızla ilerleyebilir.

2. Evre Testiküler Mezotelyoma

Tüm mezotelyoma tanılarının sadece %1’i testislerde gelişir ve hastalığın evrelemesi hakkında sınırlı bilgi vardır. Genel kanser evreleme özelliklerine dayanarak tunica vaginaliste 2. evre testiküler mezotelyoma yakın serpme yapabilir ancak uzak metastaz yapmaz. Erken evrelerde agresif ameliyatlar tercih edilebilir ancak testiküler mezotelyomunun sıklıkla tekrarlama yaptığı yüksek bir nüks oranı vardır.

2. Evre Mezotelyoma Belirtileri

2. Evre mezotelyoma semptomları ciddi olmayabilir ancak hastalık ilerledikçe kötüleşebilir. Hastalar semptomlardan şüpheleniyorsa derhal doktora başvurmalıdır. Erken teşhis olumlu bir prognoz elde etmenin en iyi yoludur.

2. Evre Mezotelyoma Belirtileri

  • Nefes darlığı,
  • Kronik öksürük,
  • Göğüs veya karın ağrıları,
  • Açıklanamayan kilo kaybı,
  • Ateş

2. Evre Mezotelyoma Prognozu

2. Evre mezotelyoma hastalarında prognoz hastalık halen lokalize olduğundan ve genellikle agresif tedavi teknikleriyle ele alınabildiğinden sonraki aşamalardan daha iyidir. Hastalar tipik olarak 19 ay veya daha az bir yaşam beklentisine sahiptir. Mezotelyoma hastalarının yaklaşık % 10’u 5 yıldan fazla hayatta kalır. Geçtiğimiz yıllarda sağ kalım oranları erken tanı ve iyileştirilmiş tedavi yöntemlerine yardımcı olan yeni tanı araçları ile iyileşmiştir.

Mezotelyoma istatistikleri birçok hastanın vaka çalışmalarına dayanmaktadır ve hem doktorlara hem de hastalara hastalığı daha iyi anlamasını sağlayabilir. Bununla birlikte her tanı farklıdır ve prognoz hasta yaşı, cinsiyet, kanser tipi, hücre tipi ve genel sağlık gibi çeşitli faktörlere göre farklılıklar gösterebilir.

2. Evre Mezotelyoma Tedavisi

2. Evre mezotelyoma hastaları için mezotelyoma tedavi planları tipik olarak cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiyi birleştiren multimodal bir yaklaşımdan oluşur. Uzak bir metastaz olmadığında tedaviler genellikle kanseri mümkün olduğu kadar çıkarmaya yönelik agresif yöntemler kullanılır ancak hasta sağlığı veya diğer risk faktörleri bu seçenekleri sınırlayabilir.

2. Evre mezotelyoma hastalarının tedavi planları şunları içerebilir:

Cerrahi: Cerrahi, ekstrapleural pnömonektomi (EPP) veya dekoritikasyon (P / D) veya peritoneal rezeksiyonlarla plörektomi gibi tümörü çıkarma girişiminde bulunulur,
Kemoterapi: Kemoterapi genellikle ameliyatla alınamayan kanser hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olmak için neoadjuvan veya adjuvan tedavi olarak uygulanır. Mezotelyomanın erken evrelerinde peritoneal mezotelyoma hastaları 5 yıllık sağ kalım oranlarını en az %50’ye yükselten sıcak kemoterapi veya HIPEC ile birlikte ameliyat için uygun olabilir,
Radyoterapi: Mezotelyoma hücrelerinin yayılmasını veya tekrarını önlemek için ameliyattan önce veya sonra radyoterapi verilebilir.

2. Evre mezotelyoma hastaları ortaya çıkan tedaviler ve klinik denemeler için uygun olabilir. Klinik denemeler geçiren bazı hastalar fotodinamik terapi gibi tedavilerden uzun ömür beklentileri görmüştür. Palyatif tedaviler mezotelyoma kanseri semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak veya cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiden kaynaklanan semptomları tedavi etmek için standart tedavilere de eşlik edebilir.

Leave a Reply