3. Evre Mezotelyoma

3. Evre mezotelyomada kanser yakındaki dokulara, organlara ve muhtemelen uzak lenf bezlerine yayılmıştır. 3. evre mezotelyomada ortanca yaşam süresi yaklaşık 16 ay olup teşhisin en sık konulduğu mezotelyoma evresidir.

Kanser ilerledikçe 3. evre malign mezotelyoma hastalarında semptomlar artmaktadır. Uzak organlara ve dokulara yayılma olmamasına rağmen yakındaki yayılma ve lenf nodu tutulumunda agresif cerrahi seçeneği olmadığından tedavileri sınırlar.

Türüne Göre 3. Evre Mezotelyoma

Teşhis sürecinde doktorlar kanser tipini ve evrelemesini belirlemek için hastanın tıbbi geçmişine ve semptomlarına bakarak görüntüleme testleri ve kan testleri ile biyopsi yapmaktadırlar. Mezotelyoma kanserini sınıflandırmak için dört aşamalı bir evreleme sistemi kullanılır ve evreleme bir hastanın sahip olduğu mezotelyoma türüne göre değişir.

3. Evre Plevral Mezotelyoma
Plevral mezotelyoma en sık tanı alan mezotelyoma kanseri olup tüm tanıların %80 – 90’ını oluşturur. Mezotelyoma doktorları bu tür için en yaygın olan Brigham sistemi, Butchart sistemi ve TNM sistemi dahil olmak üzere üç evreleme sisteminden yararlanmaktadırlar.

TNM sistemi mezotelyoma tümörlerin (T), lenf nodu tutulumunun (N) ve metastazın (M) veya büyümesinin boyutuna bakar. 3. evre malign plevral mezotelyoma ayrıca evre 3A ve evre 3B olarak sınıflandırılır.

Evre 3A Mezotelyoma

 • Kanserli hücreler göğsün bir tarafında plevrada bulunur,
 • Yakındaki lenf nodunda tutulum vardır,
 • Göğüs duvarı, perikard, fasya zarı veya mediastinal yağa yayılmıştır,
 • Uzak metastaz yoktur

Evre 3B Mezotelyoma

Uzak lenf nodu tutulumu ile evre 3A mezotelyomanın hepsini kapsar veya:

 • Göğüs duvarına, peritona, göğsün karşısındaki plevraya, mediastinal organlara, perikardiyuma veya omurganın diğer bölgelerine yayılmıştır,
 • Yakın veya uzak lenf nodu tutulumu vardır,
 • Uzak metastaz yoktur.

3. Evre ve 4. evre mezotelyoma arasındaki tanımlayıcı özellik 3. evre mezotelyoma tanılarının yakın organlara ve dokulara yayılmasıdır, 4. evre mezotelyoma tanıları ise uzak organlara ve dokulara metastazı gösterir. 3. Evre mezotelyoma için 2 yıllık sağ kalım oranı % 26 ila 30 ve 5 yıllık sağ kalım oranı ise %5 – 8 arasındadır.

3. Evre Peritoneal Mezotelyoma

Malign peritoneal mezotelyoma tüm tanıların sadece %15 – 20’sini oluşturur. Plevral mezotelyomadan daha az yaygın olan bu tipin kendi evreleme sistemi yoktur. Bunun yerine mezotelyoma doktorları genel mezotelyoma özelliklerini veya karnın farklı bölgelerinde tümörleri derecelendiren ve skorları toplayan Periton Kanseri İndeksi’ni (PCI) kullanır. 21 – 30 arasında bir puan 3. evre peritoneal mezotelyomanın var olduğunu gösterir.

Mezotelyoma tümörleri bu aşamada karın bölgesinde lokalizedir ancak yakın organlara ve lenf bezlerine yayılmış olabilir. 3. evre peritoneal mezotelyoma olgularının çoğu göğüs duvarında ve karın boşluğu boyunca kanser büyümesi gösterir.

3. Evre Perikardiyal Mezotelyoma

Perikardiyal mezotelyoma tanıların sadece %1 – 2’sini oluşturur. Sınırlı vaka çalışmaları olduğundan mezotelyoma doktorları perikardiyal mezotelyoma evreleme sistemi kurmamışlardır. Perikardiyal mezotelyoma tümörleri sıklıkla agresif ve hızlı büyür ve çoğu hasta 3. evre mezotelyoma veya 4. evre mezotelyoma otopsi sırasında postoperatif olarak teşhis edilir. Bu aşamada kanser göğüs boşluğu boyunca ve yakındaki organlara ve lenf bezlerine ve muhtemelen akciğerlere yayılmış olabilir.

3. Evre Testiküler Mezotelyoma

Perikardiyal mezotelyomadan daha nadir bile olsa testiküler mezotelyoma da kesin bir evreleme sistemine sahip değildir ve mezotelyoma doktorları hastalığı teşhis etmek için genel evreleme araçlarına güvenmektedir. 3. evre testiküler mezotelyoma kanserin testislerin zarının dışına yayıldığını tedavi seçeneklerini sınırladığını ve kötüleşen prognozu gösterir.

3. Evre Mezotelyoma Belirtileri

Daha önceki aşamalarda mezotelyoma belirtileri genellikle net değildir ve fark edilmeyebilir. Ancak 3. evre mezotelyomada belirtiler daha yoğundur ve şiddetli olabilir. 3. evre mezotelyoma hastaları semptomları hafifletmek için çeşitli palyatif tedavilere tabi tutulur; bu, sıvı birikimini gidermek, ağrıyı hafifletmek ve nefes almayı iyileştirmek için plörezi veya plöredez gibi prosedürleri içerebilir.

3. Evre Mezotelyoma Belirtileri

 • Göğüs veya karın ağrısı,
 • Göğüste gerginlik hissi,
 • Öksürük,
 • Nefes alma zorluğu,
 • Yorgunluk,
 • Ateş,
 • Sıvı birikimi,
 • Nefes darlığı,
 • Kilo kaybı.

Mezotelyoma kanseri 3. evreye ilerlese bile hastalığın ilerlememesi için hastaların tedaviye en kısa zamanda başlaması için tıbbi yardım almaları çok önemlidir.

3. Evre Mezotelyoma Prognozu

3. Evre malign mezotelyoma hastalarının ortalama yaşam süresi 16 aydır. Prognoz erken evrelerden daha az avantajlıdır çünkü hastalık daha invaziv hale gelmiştir ve agresif cerrahi tedaviler artık bir seçenek değildir.

Her tanı farklı olduğu için prognoz hastadan hastaya değişecektir. Hasta cinsiyeti, yaşı, genetiği, genel sağlığı ve sigara öyküsü prognozun yanı sıra hücre tipi ve kanser tipini de etkileyebilir. Araştırmacılar ve mezotelyoma doktorları tanı araçlarını geliştirip yeni tedavi teknikleri keşfettikçe hayatta kalma oranları artmaya devam edecektir.

3. Evre Mezotelyoma Tedavisi

Evreleme hastanın tedavi planını belirlemede etkili bir faktördür. 3. Evre mezotelyoma hastaları genellikle sınırlı seçeneklere sahiptir ve agresif ameliyatlar veya multimodal tedavi göremezler.

Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi mümkün olduğunca fazla kanserli bölgeyi almak veya kanserin ilerlemesini geciktirmek için kendi başlarına kullanılabilir. Bu tedaviler ayrıca semptomları hafifletmek için palyatif olarak da uygulanabilir. Palyatif bakım genellikle 3. evre mezotelyomalı hastalara en yüksek yaşam kalitesini sağlamayı hedefler.

 • Cerrahi: Plöredez, parasentez veya torasentez sıvı birikimini gidermek için kullanılabilecek palyatif cerrahidir,
 • Kemoterapi: Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) bazı peritoneal mezotelyoma vakalarında yaşam beklentilerini en az %50 oranında uzatmada başarılı olduğunu göstermiştir ancak ileri yayılım gösteren hastalar için çok agresif olabilir. Pemetrexed, cisplatin ve bevacizumab gibi intravenöz kemoterapi seçenekleri yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılır. İmmünoterapi tedavileri de kemoterapiden sonra standart seçenek haline gelmiştir,
 • Radyoterapi: Radyoterapi tümörleri küçültmek ve göğüs ağrısı ve solunum zorluğu gibi belirtileri azaltmak için palyatif olarak kullanılabilir.

Evreleme hastanın hangi tedavileri uygulayabileceğini belirlemede önemli bir faktördür. Doğru evreleme doktorların sadece hastalığın ilerlemesini anlamalarına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda hastalara tedavi seçenekleriyle ilgili öngörü sağlayabilir.

Mezotelyoma hastaları bazı durumlarda yaşam beklentisini arttırmada başarılı olmuş olan deneysel kanser tedavileri ve klinik denemeler için uygun olabilir. Hastalar bu tür tedavilere katılmak için gereken kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını görmek için doktorlarıyla seçenekleri tartışmalıdır.

Leave a Reply