4. Evre Mezotelyoma

4. Evre malign mezotelyoma kanserin vücudun uzak bölgelerine yayıldığını gösterir. Tedavi seçenekleri yaşam süresi ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. 4. Evre mezotelyoma hastaları ortalama olarak yaklaşık 1 yıllık bir yaşam beklentisi ile karşı karşıya kalırlar.

Mezotelyomayı sınıflandırmak için kullanılan dört aşamalı evreleme sistemine dayanarak bu en ileri aşamadır. Kanser uzak dokulara, organlara ve lenf düğümlerine yayılarak ciddi semptomlara yol açmıştır.

Türüne Göre 4. Evre Mezotelyoma

Bir hastanın sahip olduğu mezotelyoma evresini belirlemek doktorların hastalığın derecesini ve mevcut tedavi seçeneklerini anlama konusunda yardımcı olur. Plevral mezotelyoma en çok tanı alan vakadır ve uzmanların en yaygın olan Butchart sistemi, Brigham sistemi ve TNM sistemi dahil olmak üzere üç çeşit evreleme sisteminden birini kullanmasını sağlar. Diğer üç mezotelyoma türü daha az yaygındır ve kendi evreleme sistemlerine sahip değildir bu nedenle uzmanlar hastalığı sınıflandırmak için genel olarak 4. evre mezotelyoma özelliklerini kullanırlar.

4. Evre Plevral Mezotelyoma

TNM sistemine göre 4. evre malign plevral mezotelyoma kanser hücrelerinin plevranın ötesinde uzak organlara, dokulara ve lenf bezlerine yayıldığını gösterir. 4. Evre mezotelyoma kanserinin en belirgin tanımlayıcı özelliği uzak metastazdır.

İstatistiklere göre 4. evre plevral mezotelyoma için 2 yıllık sağ kalım oranı %17 civarında ve 5 yıllık sağ kalım oranı %1’den azdır.

4. Evre Peritoneal Mezotelyoma

Birçok mezotelyoma doktoru peritondaki mezotelyomaların evresini belirlemek için tüm karın kanserleri için ortak evreleme sistemi olan Periton Kanseri Endeksi’ni (PCI) kullanır. PCI karnın farklı bölgelerinde sayı ve büyüklüğe göre tümörleri puanlar. Skorları belirlemek için daha sonra puanlar toplanır ve 31 – 39 arası skor 4. evre peritoneal mezotelyomayı gösterir.

Bu aşamada tümörler karın boşluğu boyunca, göğüs duvarı ve diğer uzak doku ve organlara, yakın ve uzak lenf düğümlerine ve peritonun dışına yayılmıştır.

4. Evre Perikardiyal Mezotelyoma

Peritoneal mezotelyoma gibi perikardiyal mezotelyoma için de resmi bir evreleme sistemi yoktur ve doktorlar tanıdaki evreyi belirlemek için genel evreleme kılavuzlarını kullanırlar. Çok nadir olduğu için hastalık mezotelyoma son aşamalarına girmeden hemen hemen hiç yakalanmaz ve bu özel kanser türü sıklıkla otopsi sırasında ölümden sonra teşhis edilir.

4. Evre perikardiyal mezotelyoma tipik olarak tümörlerin perikart dışındaki ve göğüs boşluğu boyunca muhtemelen karın veya özofagus gibi vücudun diğer bölümlerine yayılır.

4. Evre Testiküler Mezotelyoma

Testiküler mezotelyoma tüm vakaların %1’inden azında teşhis edilir ve mezotelyoma doktorları hastalığın evrelemesi hakkında çok az bilgiye sahiptirler. Doktorlar tunica vaginalis’in mezotelyoma evresini tanımlamak için genel evreleme sistemlerini kullanırlar.

4. Evre Mezotelyoma Belirtileri

Mezotelyoma semptomları hastalık ilerledikçe kötüleşebilir ve 4. evredeki semptomlar çok şiddetli olabilir. Kanser vücudun diğer bölgelerini etkilediğinden yeni ve farklı semptomlar ortaya çıkabilir. Bu semptomları azaltmak için hastaların aldığı tedavilere ek olarak palyatif bakım almaları önemlidir.

4. Evre Mezotelyoma Belirtileri

 • Genel rahatsızlık veya yorgunluk hissi,
 • Nefes alma zorluğu ve nefes darlığı (dispne),
 • Yutma yutma zorluğu (disfaji),
 • Göğüs ağrısı ve göğüsde gerginlik,
 • Ateş ve Gece terlemeleri,
 • Karın ağrısı,
 • Göğüs veya karın bölgesinde sıvı birikimi,
 • Açıklanamayan kilo kaybı

4. Evre Mezotelyoma Prognozu

4. Evre mezotelyoma hastalığın yayılım derecesi ve hasta sağlığındaki düşüş nedeniyle kötü bir prognoza sahiptir. 4. evre mezotelyoma yaşam beklentisi tipik olarak yaklaşık 1 yıldır. Mezotelyoma evrelemesine ek olarak hastanın prognozu ayrıca yaşa, cinsiyete, genel sağlık durumuna ve hücre tipine de bağlıdır.

En sık görülen malign plevral mezotelyoma için 2 yıllık sağ kalım oranı %17 ve 5 yıllık sağ kalım oranı %1’den azdır. Prognozu zayıf olmasına rağmen yeni tanı araçlarının hastalığın erken saptanmasına yardımcı olduğu ve yeni tedavi seçeneklerinin ileri evre mezotelyoma hastalarında bile yaşam beklentilerini uzattığı görülmüştür.

4. Evre Mezotelyoma Tedavisi

4. evre mezotelyoma hastalarının tedavisi sınırlıdır çünkü agresif cerrahi için hiçbir seçenek yoktur. Bireysel duruma bağlı olarak hastaların semptomlarını ve rahatsızlıklarını azaltmak için palyatif tedaviler olarak küçük cerrahi işlemler uygulanabilmektedir.

 • Cerrahi: Palyatif olarak torasentez, plöredez ve parasentez gibi minimal invaziv ameliyatlar ile sıvı birikimi boşaltılabilir ve bu da solunum ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Kemoterapi: Pemetrexed, cisplatin ve bevacizumab gibi intravenöz kemoterapi seçenekleri yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılır. İmmünoterapi tedavileri de kemoterapiden sonra standart seçenek haline gelmiştir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi tedavisi kanserin ileri evrelerinde daha az görülür ancak tümörleri küçültmek, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk gibi semptomları azaltmak için palyatif olarak kullanılabilir.

Mezotelyoma hastaları 4. evre tanı sonrasında deneysel tedaviler ve klinik denemeler yapmaya karar verebilir. Hastalar ve yakınları doktorları ile en iyi tedavi planını belirlemek için tüm seçenekleri görüşmelidirler.

Leave a Reply