Mezotelyomada Yaşam Süresi

Mezotelyoma hastalarının ortalama yaşam süresi 12 – 21 aydır. Bir hastanın yaşadığı süre yaş, hastalığın evresi ve genel sağlık gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Hastaların yaklaşık %40’ı 1 yıl, % 9’u 5 yıldan daha uzun yaşamaktadır.

Malign mezotelyoma tipik olarak sonraki aşamalara kadar ortaya çıkmayan semptomları olan agresif bir kanser şeklidir. Mezotelyoma hastalarında yaşam beklentisi özellikle tedavi olmadan genellikle kısadır ve hastadan hastaya çeşitli bireysel faktörlere ve koşullara bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Uzun süreli sağ kalım son derece nadirdir ve hastaların %10’undan azı 5 yıldan daha fazla yaşar. Erken teşhis ve kaliteli sağlık durumu kişinin prognozunu iyileştirmede en önemli faktörlerdir.

Mezotelyomada Yaşam Beklentisini Etkileyen Faktörler

Bir mezotelyoma hastasının yaşam beklentisinin belirlenmesi çeşitli faktörlere bağlı olduğu için zordur.

Mezotelyomanın Evresi

Erken bir mezotelyoma tanısı yaşam beklentisini anlamlı derecede iyileştirebilir. Erken bir evrede (1. evre mezotelyoma veya 2. evre mezotelyoma) teşhis edildiğinde yayılma az veya hiç yoktur ve tedavilerin daha etkili olması muhtemeldir. Bununla birlikte 3. evre mezotelyoma ve 4. evre aşamalarda mezotelyoma lenf bezlerine ve uzak organlara metastaz ile yayılmıştır bu da tedaviyi zorlaştırır.

Mezotelyomanın Konumu

Mezotelyomanını konumu yaşam beklentisini güçlü bir şekilde etkileyen diğer bir faktördür. Testiküler mezotelyoma çok nadirdir ancak 5 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık %50 olan tedavi için en yüksek potansiyele sahiptir. Diğer mezotelyoma türlerinden peritoneal mezotelyoma genellikle 1 yıllık ortalama sağ kalım ile en iyi prognoza sahiptir, malign plevral mezotelyoma hastaları ise ortalama olarak 6-12 ay hayatta kalır. Perikardiyal mezotelyoma en düşük yaşam ömrüne sahiptir.

Mezotelyomanın Hücre Tipi

Mezotelyoma üç farklı hücre tipinde sınıflandırılabilir: epitelioid hücre tipli, sarkomatoid hücre tipli ve bifazik hücre tipli (hem epitelioid hem de sarkomatoid hücrelerin bir karışımı). Tipik olarak epitelioid hücre tipli mezotelyoma olanlar kanser hücrelerinin daha yavaş metastazı ve tedaviye daha iyi yanıt vermeleri nedeniyle sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma olanlara göre önemli ölçüde daha uzun bir yaşam süresine sahiptir. Bifazik hücre tipli mezotelyoma olanlar hangi hücre tipinin baskın olduğuna bağlı olarak farklı yaşam beklentisine sahiptir.

Mezotelyoma Hücre Tipine Göre Yaşam Beklentisi

Hücre TipiPlevralPeritoneal
Epitelioid 19 ay54 ay
Bifazik13 ay4.6 ay
Sarkomatoid 8 ayYeterli Veri Yok

Genel olarak yaşlı olan mezotelyoma hastalarının kısmen daha düşük sağlıkta olmaları ve hastalığın daha sonraki bir aşamada olmaları muhtemel olmaları nedeniyle daha kısa yaşam beklentileri vardır. Bir çalışma 65 yaşından önce plevral mezotelyoma tanısı alan bireylerin 65 yaşında teşhis edilenlere göre neredeyse 4 ay, 75 yaşında veya daha yaşlı olanlara göre 8 aydan daha uzun yaşadığını göstermiştir.

Hasta Yaşı, Cinsiyeti ve Genel Sağlık Durumu

Genelde mezotelyoma tanısı alan kadınlar mezotelyoma olan erkeklerden yaklaşık 5.5 ay daha uzun yaşar ve erkeklerde kadınlardan daha fazla tanı alan vakalar vardır. Cinsiyetteki farklılık kullanımının yüksekliği sırasında yüksek riskli asbest işleri yapan erkeklerden kaynaklanmaktadır.

Her yaştan erkekler, kadınlar ve kanser hastaları için genel sağlık, yaşam süresini de büyük ölçüde etkileyebilir. Sağlığı iyi olanların daha agresif tedavilere dayanma ve daha uzun yaşama olasılıkları daha yüksektir buna karşın sağlıksız veya mevcut durumları daha az olan tedavi seçenekleri daha azdır ve daha kısa bir yaşam beklentisi ile karşı karşıya kalır.

Plevral Mezotelyoma Tanısında Yaşa Göre Yaşam Beklentisi

65 yaşa kadar12 ay
65 üstü yaş8 ay
75 üstü yaş 4 aydan az

Mezotelyoma Yaşam Beklentisini Etkileyen Diğer Faktörler

Hastanın yaşam beklentisini belirleyen birçok başka faktör olabilir. Ancak bu faktörlerin yaşam beklentisini ne ölçüde etkilediği bireyden bireye önemli ölçüde değişebilir. Olumsuz bir etkiye sahip olabilecek faktörler şunlardır:

  • Sigara içme,
  • Yüksek beyaz kan hücresi sayımı,
  • Düşük hemoglobin seviyesi,
  • Yüksek trombosit sayısı.

Yaşam Beklentisi ve Mezotelyoma Tedavisi

Erken evre mezotelyoma tanısı konan hastalar kemoterapi ve radyoterapi birlikte tümörün cerrahi olarak çıkarılması gibi agresif tedavilere maruz kalabilirler. Mezotelyoma ameliyatı kapsamlı bir işlemdir bu nedenle hastanın sağlığı iyi olmalıdır. Yaşlı hastalar veya teşhislerinin geç evrelerinde olanlar için ameliyat uygun bir seçenek olmayabilir. Bir tedavi programı geliştirirken mezotelyoma doktoru hastanın sağlığını ve bu tür tedavilere girme yeteneğini değerlendirir. Agresif tedaviler yaşam beklentisini uzatabilir ve uzun süreli sağ kalımı iyileştirebilir.

Tedavisiz Mezotelyoma Yaşam Beklentisi

Kanser çok ilerlemişse ve şiddetli belirtilere neden oluyorsa tedavi finansal olarak zorsa veya başka kişisel nedenlerden dolayı hastalar mezotelyomaları için tedavi görmemeye karar verebilirler. Tedaviyi reddetmek mezotelyoma teşhisi konduktan sonra ne kadar yaşayacağınız sorusunu zorlaştırır.

Çalışmalar ortalama olarak tedavi görmeyen malign mezotelyoma hastalarının tipik olarak sadece 6 aydan fazla yaşadığını göstermektedir.

Erken bir aşamada teşhis edilenler için hayatta kalma bir yıldan fazla olabilir. Bununla birlikte tedavi edilen vakalarda olduğu gibi sağ kalım süresi evreleme ve hücre tipine, mezotelyomanın konumuna, hasta özellikleri ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Leave a Reply