Mezotelyoma Kemoterapisi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek ve çoğalmasını önlemek için kullanılan malign mezotelyoma için yaygın bir tedavi yöntemidir. Mezotelyoma kemoterapisi tek başına veya mezotelyoma ameliyatı ile birlikte kullanılabilir. Araştırmacılar yeni uygulamaların ve kemoterapi ilaçlarının etkinliğini incelemeye devam etmektedirler.

Mezotelyoma kanserinin tedavisinde kullanılan birçok kemoterapi ilacı vardır. Standart birinci basamak tedavi sisplatin veya pemetrekslenmiş karboplatindir. Yeni çalışmalar kemoterapi ve immünoterapi ilaçlarının birleştirilmesinde başarı göstermiştir ve HIPEC adlı sıcak kemoterapi ile yapılan ameliyatlar peritoneal mezotelyoma için popüler bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.

Kemoterapi Mezotelyoma Kanserini Nasıl Tedavi Ediyor?

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek ve çoğalmasını metastazı durdurmasını veya kanserin yayılmasını önlemek için kimyasallar kullanır. Kemoterapiyi uygulamada genellikle cerrahi ve / veya radyoterapi ile birlikte multimodal bir tedavinin parçası olarak kullanılan iki yöntem vardır. Ameliyat öncesi kullanıldığında tedaviye neoadjuvan kemoterapi denir ve sonrasında kullanıldığında adjuvan kemoterapi denir.

Sistemik Kemoterapi

Sistemik kemoterapi intravenöz (IV yoluyla) veya hap şeklinde verilir. Daha sonra tüm vücuda ulaşmak için kan dolaşımında ilerler. Sonuç olarak sağlıklı kan hücreleri gibi hızlı büyüyen hücreler kanser hücrelerinin yanı sıra saç köklerindeki hücreleride öldürülebilir ve bu kemoterapinin yan etkileri ortaya çıkmaktadır.

İntraoperatif Kemoterapi

İntraoperatif kemoterapi ameliyat sırasında uygulanır ve doğrudan mezotelyoma tümörlerinin oluştuğu bölgeye uygulanır. Doğrudan uygulamada bu tür kemoterapi tüm vücudu etkilemez. Sonuç olarak intraoperatif kemoterapinin tipik olarak sistemik kemoterapiden daha az yan etkisi vardır.

Birincil ve İkincil Sıra Kemoterapi

Kemoterapi, mezotelyoma tanısı konulduktan sonra verilen sıraya göre birincil, ikincil veya üçüncül sıra olarak adlandırılabilir. Mezotelyoma için tercih edilen birinci basamak kemoterapi tedavisi, platin bazlı sisplatin veya karboplatin ve pemetrekslenmiş bir kombinasyondur. Hastalar birinci basamak kanser tedavisine cevap vermiyorsa doktorlar muhtemelen ikinci basamak bir tedavi seçeneği önerecektir.

Mezotelyoma Kemoterapi Çeşitleri

Vaka çalışmaları farklı tip kemoterapi ilaçlarının ve sistemik kemoterapi uygulamalarının etkinliğini analiz etmeye devam ederken aynı zamanda mezotelyoma türünü, hücre tipini, hasta özelliklerini ve evrelemeyi de dikkate almaktadır.

Mezotelyoma Kemoterapi İlaçları

Onkologlar yan etkileri de dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önüne alarak hasta için hangi kemoterapi ilacının en iyi olduğunu belirleyecektir. Hasta tedaviye iyi yanıt vermezse kemoterapi ilaçları ve dozu değişebilir.

Pemetrexed (Alimta®)

Pemetrexed Alimta® markası mezotelyoma ve akciğer kanseri gibi diğer kanserleri tedavi etmek için kullanılan en yaygın kemoterapi ilaçlarından biridir. Tipik olarak sisplatin veya karboplatin gibi platin bazlı bir ilaçla birlikte kullanılır. İlaç enjekte edilir ve hastalara sık görülen kortikosteroidler, B9 vitamini (folik asit) ve sık görülen yan etkilerle mücadele etmek için B12 takviyeleri verilir. Bunun birçok vakada hastanın yaşam beklentilerini birkaç aya kadar uzattığı gösterilmiştir.

Cisplatin

Sisplatin, pemetreksed ile birlikte yaygın olarak kullanılan platin bazlı bir kemoterapi ilacıdır. Araştırmalar bu kombinasyonun yalnız kullanıldığında hastanın yaşam süresini ortalama olarak 12.1 aya kadar uzatabileceğini göstermiştir. Birçok vakada sisplatin cerrahi olarak alınamayan tümörleri olan hastalarda kullanılır.

Karboplatin

Karboplatin, 1980’lerde sisplatin’den elde edilen başka bir platin bazlı ilaçtır. Karboplatin tipik olarak sisplatinden daha az yan etkiye sahiptir ve bu nedenle bazı hastalar için daha iyi bir seçenektir.

Gemcitabine (Gemzar®)

Gemcitabine Gemzar® markası, mezotelyoma kemoterapi denemelerinde nispeten etkili olan daha az kullanılan bir kemoterapi ilacıdır. Bu ilaç platin bazlı bir ilaçla kombinasyon halinde birinci basamak tedavi olarak kullanılmış ancak diğer ilaçlara yanıt vermeyen hastalar için ikinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılmıştır.

Vinorelbin (Navelbine®)

Navelbine® markası Vinorelbine, öncelikle küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi etmek için kullanılan ancak mezotelyomanın tedavisinde bir şekilde etkili olduğu kanıtlanan daha az yaygın bir kemoterapi ilacıdır. Bu ilaç kanser hücrelerinde apoptozu veya programlanmış hücre ölümünü tetikler. Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı’na (NCCN) göre vinorelbin mezotelyoma için birinci veya ikinci basamak tedavi olarak kullanılabilir.

Mezotelyoma İntraoperatif Kemoterapi Tipleri

İntraoperatif kemoterapi halen mezotelyoma araştırmalarıyla incelenmektedir. Bununla birlikte intrapleural kemoterapi ve intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) dahil olmak üzere iki tür başarı göstermiştir.

İntraplevral Kemoterapi

Çalışmalar mezotelyoma ameliyatının etkinliğini arttırmak ve tekrarlayan mezotelyomayı önlemek veya geciktirmek için ekstrapleural pnömonektomi veya plörektomi gibi cerrahi bir prosedürle birlikte uygulanabileceğini göstermiştir. Sisplatin ve diğer ilaçların kullanımı ile ilgili umut verici raporlar vardır ancak intrapleural kemoterapi kullanımı genellikle mezotelyoma doktorlarının bu süreçte uzmanlık sahibi olduğu tek merkezlerle sınırlıdır.

Hipertermik İntraperitoneal Sıcak Kemoterapi (HIPEC)

HIPEC peritoneal mezotelyoma için tedavi planlarında çok başarılı olduğunu göstermiştir. Bu tip bir tedavi tipik olarak karın ve tümörlerin etkilenen bölümlerini çıkarmak için peritonektomi veya sitoredüktif cerrahi gibi ameliyatlardan sonra gerçekleştirilir. Genellikle 100 – 103 derece olan ısıtılmış bir kemoterapi çözeltisi karın boşluğuna pompalanır ve 1.5 – 2 saat boyunca dolaşımda bulunur sonrasında mezotelyoma ameliyatı sırasında çıkarılmayan herhangi bir kanser hücresini öldürmek için maruz kalan tüm alanlara ulaşır.

Lokal olarak uygulanan bir tedavi olduğu için HIPEC vücudun diğer bölgelerini etkilemez ve genellikle sistemik kemoterapiden daha az yan etki gösterir. Ayrıca bazı hastalar için yaşam beklentilerini uzattığı gösterilmiştir. Örneğin, 42 hastanın bir çalışmasında HIPEC ile kombine sitoredüktif cerrahi %44’lük bir 5 yıllık sağ kalım göstermiştir. İntraperitoneal kemoterapi (EPIC) ve HIPEC ile tedavi edilen 58 hasta daha 5 yıllık bir hayatta kalma oranını %52 olarak göstermiştir. HIPEC, EPIC ve normotermik intraperitoneal kemoterapi (NIPEC) ile tedavi edilen 29 hastanın 5 yıllık sağ kalım oranı %75 olarak görülmüştür.

Mezotelyoma Kemoterapisinin Yan Etkileri

Kemoterapinin Ortak Yan Etkileri

  • Kemoterapinin beyine etkisi: Hastalar hafıza kaybı veya odaklanmama ve çoklu görev yapamama konusunda zorluklar yaşayabilirler. Bu genellikle egzersizle, sağlıklı bir diyetle, rutinlerle ve hafıza egzersizleriyle geliştirilir,
  • Saç dökülmesi: Birçok kemoterapi ilacı saç folikülü hücreleri de dahil olmak üzere hızla büyüyen sağlıklı hücreleri hedefleyerek saç dökülmesine neden olur,
  • Düşük kan hücresi sayımı: Kemoterapi hızla büyüyen hücreleri hedef aldığından kırmızı kan hücrelerini ve beyaz kan hücrelerini de öldürebilir, vücudun bağışıklık tepkisini azaltabilir ve vücuttaki oksijen akışını azaltabilir. Bu da kolay morarma ve kanama ve yorgunluk için potansiyel yol açabilir,
  • Ağız yaraları: Ayrıca mukozit olarak da adlandırılan ağız yaraları gastrointestinal sistemin mukoza zarının enflamatuar reaksiyonundan kaynaklanır. Ayrıca çiğnemeyi, yutmayı ve tadı da etkileyebilir ve ağrı kesici ilaçlarla yönetilebilirler,
  • Bulantı / kusma: Kemoterapi ilaçları kan dolaşımında dolaşırken bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bulantı önleyici ilaçlar önleyici olarak kullanılabilir.

Hastaların birçok nedenden dolayı kemoterapinin yan etkilerini doktorlarına bildirmeleri çok önemlidir. Daha az yan etkisi olan başka kemoterapi ilaçları olabilir yan etkiler kemoterapinin etkinliğine ilişkin iç görü sunabilir ve tedavi gören hastalara rahatlama ve daha yüksek yaşam kalitesi sunmak için palyatif seçenekler olabilir.

Leave a Reply