Mezotelyoma Teşhisi

Hasta semptomlarını ve tıbbi öyküyü analiz ettikten sonra doktorlar mezotelyoma tanısı koymak için fiziksel muayene, görüntüleme taramaları ve biyopsiler gibi testleri kullanır. Mezotelyoma agresif doğası nedeniyle erken teşhis ve yanlış tanıdan kaçınma hasta için en uygun prognozu sağlamak için çok önemlidir.

Görüntüleme taramaları tümörleri ve metastazı tanımlamak için kullanılırken kan testleri mezotelyoma varlığını önerebilecek biyobelirteçleri tanımlayabilir. Bununla birlikte biyopsiler mezotelyoma tanısı koymak için tek kesin yöntemdir.

Hızlı Bilgiler: Mezotelyoma Teşhisi

 • Genel koşulları belirlemek için fiziki muayene ve görüntüleme testleri kullanılabilir,
 • Kan testleri ve biyobelirteçler tanı sürecine dahil edilir,
 • Mezotelyoma yalnızca biyopsi ile teşhis edilebilir,
 • Mezotelyomanın zamanında teşhisi hastanın prognozunu iyileştirebilir.

Mezotelyoma Nasıl Teşhis Edilir?

Bir hasta mezotelyoma belirtileri gösterdiğinde doktorlar fiziki muayene yapar, hastanın tıbbi geçmişine bakar ve daha yaygın hastalıklara uyan ve yanlış tanıya sebep olacak koşulları ekarte etmeye çalışırlar. Doktorlar daha sonra semptomların nedenini belirlemek için bir dizi test ve prosedür isteyeceklerdir.

Mezotelyoma Görüntüleme Taramaları

Görüntüleme taramaları tanı sürecinde tümörlerin, yerlerinin ve kanser metastazlarının belirlenmesine yardımcı olur. Mezotelyoma teşhisinde kullanılan en yaygın taramalar X-ışınları, MRI taramaları, CT taramaları, PET taramaları ve ultrasonları içerir.

 • X ışınları: X ışınları anormallikleri belirlemek ve diğer koşulları ekarte etmek için 2 boyutlu kemik ve yumuşak doku görüntüleri sağlar. Göğüs röntgeni veya karın röntgeni mezotelyoma için en yaygın olanıdır ve plevral efüzyonlar veya abdominal assitler (akciğerlerin çevresinde veya karın bölgesinde sıvı birikmesi) gibi sık görülen mezotelyoma bulgularını ortaya çıkarabilir.
 • BT taramaları: BT (bilgisayarlı tomografi) taramaları normal organ ve dokulardaki anormallikleri ayırt ederek vücudun 3 boyutlu görsellerini sağlar. Bunlar tüm mezotelyoma türlerinin tanısında ve tedaviden sonra takibinde önemli bir araç olarak kullanılır.
 • MRG taramaları: MRG (manyetik rezonans görüntüleme) taramaları normal ve potansiyel olarak kanserli dokular arasında netlik sunan kemiklerin ve yumuşak dokuların 3D görüntülerini sunar. MRG görüntüleme evreleme ve cerrahi öncesi çalışmanın bir parçası olarak mezotelyomanın çevresindeki dokulara yayılmasının tespit edilmesinde yararlı olabilir.
 • PET taramaları: PET (pozitron emisyon tomografisi) taramaları, kanser hücrelerinin yüksek metabolik aktivitesini tanımlamak ve normal ve kanserli dokular arasında ayrım yapmak için nükleer görüntüleme teknolojisini kullanır. Bu taramalar yakındaki lenf düğümlerine veya vücudun uzak bölgelerine metastaz gösterilmesinde yardımcı olur.
 • Ultrasonlar: Ultrasonlar vücudun canlı görüntülerini sağlar organları, damarları ve dokuları gösterir ve semptomların ortaya çıkmasından sonra tümörleri tanımlamaya yardımcı olur. Mezotelyomada bu tip görüntüleme boşaltılması gerekebilecek plevral efüzyon / assit ceplerini tanımlamak için kullanılabilir.

Mezotelyoma Kan Testleri ve Biyobelirteçler

Mezotelyoma biyobelirteçlerini veya kanda malign mezotelyoma varlığını önerebilecek maddeleri aramak için kan testleri kullanılabilir. Örneğin sağlıklı mezotel hücreleri normal seviyelerde mezotelin üretir ancak kötü huylu mezotel hücreleri kan testleri sırasında tespit edilebilecek ve tanıya yardımcı olan daha yüksek protein seviyeleri üretir.

Mezotelyoma hastaları için ortak olan belirli yan ürünleri tanımlamak için kullanılabilecek çeşitli kan testleri ve ortaya çıkmaya devam eden birçok biyolojik belirteç vardır. Biyobelirteçler daha sonra değerlendirmeye ve erken tanıya yol açabilecek mezotelyoma varlığını gösterebilir. Biyobelirteçler tedavilerin ne kadar ilerlediğini izlemek için de kullanılabilir. Halen mezotelyomayı kesin olarak teşhis edebilecek bir kan testi yoktur.

Mezotelyoma kan testleri ve fayda gösterdiği biyobelirteçler şunları içerir:

 • MESOMARK,
 • MPF,
 • CA-125 ,
 • N-ERC/Mesotelin Testi,
 • Osteopontin,
 • Fibulin-3,
 • II-6

Mezotelyoma Biyopsileri

Biyopsi mezotelyoma tanısında en önemli adımdır ve kanseri doğrulamak için tek yoldur. Mezotelyoma biyopsileri daha sonra tanı ve histolojik tip mezotelyomanın tipini teyit etmek ve tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılacak analiz için kanserli sıvı veya dokuyu temizler. Sıvı drenajı, iğne biyopsileri, kamera destekli biyopsiler ve cerrahi biyopsiler dahil olmak üzere mezotelyoma için yaygın olan dört tip biyopsi vardır.

 • Sıvı Drenajı: Bir iğne veya kateter kullanarak plevral / perikardiyal efüzyonların veya abdominal asit sıvısının drenajı etkilenen bölgeden bir sıvı numunesini çıkarmak için bir iğne veya kateter kullanılması az invazif yöntemdir. Akışkan drenaj prosedürlerinin tipleri arasında torasentez, parasentez ve perikardiyosentez vardır. Bununla birlikte sonuçlar öne sürülebilirken çoğu durumda bir mezotelyoma tanısını doğrulamak için bir sıvı örneği yeterli değildir.
 • İğne biyopsileri: Ayrıca en az invaziv biyopsilerden biridir. Plevra veya ilgili bir lenf düğümü gibi etkilenen bir bölgeden bir doku örneği almak için bir iğnenin kullanılmasını içerir.
 • Cerrahi kamera destekli biyopsiler: Kamera destekli biyopsiler minimal olarak invaziftir. Analiz için doku örneğini görsel olarak bulmak ve almak için kameralı küçük bir tüp kullanılır. Mezotelyoma için kullanılan kamera destekli biyopsilerin tipleri torakoskopi, laparoskopi ve mediastinoskopidir.
 • Açık cerrahi biyopsiler: Cerrahi biyopsiler en invaziftir sıklıkla iğne veya kamera destekli biyopsilerde tümörlere ulaşmak zorsa kullanılır. Mezotelyoma için kullanılan cerrahi biyopsiler, torakotomi ve laparotomiyi içerir.

Mezotelyoma Patolojisi

Mezotelyoma patolojisi mezotelyomanın bir doku örneği veya sıvısı içindeki mikroskobik görünümünü tarif eder. Histoloji ve sitoloji, biyopsi prosedüründen oluşturulan ve daha sonra bir mezotelyoma teşhisini doğrulamak için bir patolog tarafından mikroskobik olarak değerlendirilen yanlış tanılamayı önlemeye yardımcı olurken evreleme ve teşhise rehberlik edecek bilgiler sağlayan mikroskopik olarak değerlendirilen iki tip patoloji örneğidir.

 • Histoloji: Histoloji maligniteyi, mezotelyoma kanseri tipini ve hücre tipinin epitelyal, sarkomatoid veya bifazik olup olmadığını belirlemek için hücrelerin anatomisine ve çevresindeki bulgulara bakarak doku örneklerine odaklanır. Histolojik biyopsi örneklerine mezotelyoma tanısını doğrulamak için patologlar tarafından neredeyse her zaman ihtiyaç duyulur.
 • Sitoloji: Sitoloji onları daha iyi karakterize etmek ve tanı koymak için tek tek hücrelerin ve hücre gruplarının görünümüne bakmak için doku veya sıvı örneklerine odaklanır. Patologlar tipik olarak sadece bir sitoloji numunesinden mezotelyoma teşhisini doğrulayamazlar.

Mezotelyomanın Diğer Hastalıklarla Karıştırılması

Mezotelyoma genellikle daha sık görülen hastalıklar ve durumların belirtilerini taşıyabildiği için çoğu zaman farkedilemeyen nadir bir kanserdir. Tanı sürecinin her adımı, özellikle biyopsi yanlış teşhisi önlemede çok önemlidir. Mezotelyoma başka bir hastalıkla karıştırılırsa tedavi ertelenir ve bu durum hastanın prognozunu kötüleştirir. Genellikle mezotelyoma kanserinin karıştırıldığı hastalık türleri aşağıda listelendiği gibi türe göre değişir.

 • Plevral mezotelyoma: Zatüre, amfizem, astım, bronş enfeksiyonları, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), adenokarsinom ve diğer akciğer kanserleri,
 • Peritoneal mezotelyoma: Benign kistik mezotelyoma, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Crohn Hastalığı, fıtık, yumurtalık kanseri ve diğer karın kanserleri,
 • Perikardiyal mezotelyoma: Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, tüberküloz perikardit, sinovyal sarkom ve diğer kalp kaynaklı kanserler,
 • Testiküler mezotelyoma: Epididimit, testis kanseri, kasık fıtığı, adenokarsinom ve diğer testis kanserleri

Mezotelyomanın Erken Saptanmasının Önemi

Malign mezotelyoma hızla yayılan agresif bir kanserdir. Bu kanser için kesin bir tedavi olmasa da mezotelyoma tedavisi özellikle hastalık erken yakalanırsa hastalar için yaşam beklentilerini uzatabilir.

1. evre mezotelyoma veya 2. evre mezotelyoma olarak teşhis edilen hastalar tipik olarak hayatta kalma süresini uzatmada başarılı olmuş olan agresif ameliyatlara ve multimodal tedaviye tabi tutulur. 3. evre mezotelyoma veya 4. evre mezotelyoma olarak teşhis edilenler daha sınırlı tedavi seçeneklerine ve daha kötü bir prognoza sahiptir.

Mezotelyoma çok geç farkedilen bir kanser olduğundan semptomların ortaya çıkması yıllar alabilir ve erken teşhisi zorlaştırır. Bununla birlikte tanı araçlarında yapılan iyileştirmelerle birleştiğinde asbeste maruz kalma geçmişinin farkındalığı kanserin erken yakalanabilmesini ve hastalara mümkün olan en iyi prognozu göstermesini sağlar.

Leave a Reply