Mezotelyoma Belirtileri

Mezotelyoma sık görülen yanlış tanılara ve tanıdaki gecikmelere yol açarak diğer daha yaygın durumları taklit edebilen semptomları olan ölümcül bir kanser hastalığıdır. Erken teşhis mezotelyoma hastalarının prognozunu iyileştirmenin tek yolu olup semptomların hemen tespit edilmesini ve ele alınmasını önemli kılar.

Yaygın mezotelyoma belirtileri olmasına rağmen bunlar mezotelyoma türüne ve evrelemesine göre değişebilir. Mezotelyoma hastalığının gelişme süresi uzun bir süre vardır bu belirtilerin ortaya çıkmasının 10-50 yıl alabileceği anlamına gelir.

Yaygın Mezotelyoma Belirtileri

Mezotelyoma prognozunu iyileştirmenin en iyi yolu erken tanıdır. Hastaların malign mezotelyoma herhangi bir ortak belirtileri yaşarsa derhal tıbbi değerlendirme araştırması gerekir. Erken evrelerde tanı konan hastalar tipik olarak yaşam beklentilerini uzatan daha fazla tedavi seçeneğine sahip olabilirler.

Mezotelyomanın Ortak Belirtileri

 • Karın ağrısı ve şişmesi,
 • Anemi (kansızlık),
 • Göğüs ağrısı,
 • Öksürme,
 • Nefes alma zorluğu (nefes darlığı),
 • Yutma zorluğu (yutma güçlüğü),
 • Yorgunluk,
 • Ateş ve gece terlemeleri,
 • Sıvı birikimi (plevral efüzyon veya peritoneal efüzyon),
 • Ses kısıklığı,
 • Düşük oksijen seviyesi (hipoksemi),
 • Kas Güçsüzlüğü,
 • Solunum komplikasyonları,
 • Açıklanamayan kilo kaybı.

Nadir ve geç belirti süresi de dahil olmak üzere mezotelyomanın erken saptanmasında zorluk çıkaran birçok faktör vardır. Belirtiler hastalığın bilinen tek nedeni olan asbest maruziyetinden 10 ila 50 yıl sonra ortaya çıkabilir. Belirtilerin başlangıcını etkileyebilecek diğer faktörler şunlardır:

 • Maruz kalma süresi: Asbeste uzun süre maruz kalan kişiler, bir kereye mahsus maruziyetten daha erken semptomlar yaşayabilir.
 • Maruz kalma miktarı: Büyük miktarlarda asbeste maruz kalan kişiler düşük seviyelere maruz kalanlardan daha erken semptomlar geliştirebilirler.
 • Asbest tipi: Crocidolite’ın, diğer mineral türlerinden daha yüksek sağlık riski taşıdığı ve potansiyel olarak diğer asbest tiplerinden daha erken semptom gelişmesine yol açtığı düşünülmektedir.
 • Diğer faktörler: Mezotelyoma evresi hücre tipi ve metastaz (hastalığın nasıl yayıldığı) semptomların ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını da etkileyebilir.

Mezotelyoma Tipine Göre Belirtiler

Belirtiler mezotelyoma türüne göre hastalar için büyük ölçüde değişebilir çünkü her bir tip vücudun farklı bir bölgesini etkiler. Bir hastanın yaşadığı belirtiler teşhis sürecinde doktorlara yol gösterici olabilir ve görüntüleme taramaları ve biyopsilerin nerede yapılacağı hakkında bilgi sağlayabilir.

Plevral Mezotelyoma Belirtileri

Malign plevral mezotelyoma en sık görülen türdür ve tüm mezotelyoma vakalarının %80-90’ını oluşturur. Plevral mezotelyoma akciğerlerin zarını etkiler ve semptomlar genellikle solunum ve torasik boşluğu (göğüs) etkiler. Bu semptomlar genellikle bronşit / zatüre, grip veya akciğer kanseri gibi diğer daha yaygın hastalıklarla karıştırabilmektedir.

Yaygın Plevral Mezotelyoma Belirti ve Semptomları

 • Kan pıhtılaşması bozuklukları,
 • Göğüs ağrısı,
 • Yutma zorluğu (yutma güçlüğü),
 • Yorgunluk,
 • Ateş ve gece terlemeleri,
 • İştahsızlık (anoreksiya),
 • Kalıcı öksürük
 • Plevral efüzyon (akciğer etrafında sıvı birikmesi),
 • Nefes darlığı,
 • Açıklanamayan kilo kaybı.

Peritoneal Mezotelyoma

Peritoneal mezotelyoma karın zarını etkiler ve tüm vakaların %10 – 20’sini oluşturan peritonda görülür. Peritonel tümörler karın boşluğu boyunca birçok organı etkileyebileceğinden semptomlar bu tip için önemli ölçüde değişebilir. İştahsızlık, karın şişmesi ve karın ağrısı gibi semptomlar genellikle irritabl barsak sendromu (IBS) ve Crohn hastalığı gibi hastalıklarla karıştırılır.

Yaygın Peritonel Mezotelyoma Belirti ve Semptomları

 • Karın ağrısı ve karın şişmesi,
 • Anemi (kansızlık),
 • Bağırsak tıkanması,
 • Ateş ve gece terlemeleri,
 • İştahsızlık (anoreksiya),
 • Mide bulantısı ve kusma,
 • Peritonda sıvı birikmesi,
 • Açıklanamayan kilo kaybı.

Perikardiyal Mezotelyoma

Perikardiyal mezotelyoma tüm mezotelyoma hastalarının %1’inden daha azını oluşturur ve perikardiyumu veya kalbin zarını etkiler. Nadir ve agresif doğası nedeniyle perikardiyal mezotelyoma genellikle otopsi sırasında geç evrelere kadar veya ölümden önce teşhis edilmez.

Yaygın Perikardiyal Mezotelyoma Belirti ve Semptomları

 • Göğüs ağrısı,
 • Ateş ve gece terlemeleri,
 • Düzensiz kalp atışı veya kalp çarpıntısı,
 • Perikardiyal efüzyon (kalbin çevresinde sıvı birikmesi).

Testiküler Mezotelyoma

Ayrıca tüm mezotelyoma vakalarının %1’inden daha azını kapsayan testiküler mezotelyoma, testisleri kaplayan membran olan tunica vaginalis testisini etkiler. Bu tip çok nadir olduğundan hastalığın ilerleyişini ve tanıdaki tipik evreyi anlamak için sınırlı vaka çalışmaları vardır.

Yaygın Testis Mezotelyoması Belirti ve Semptomları

 • Testis üzerinde bir topak veya kitle,
 • Sıvı birikmesi ve skrotumun etrafında şişmesi (hidrosel)
 • Epididimin iltihabı (epididimit),
 • Testislerde ağrı.

Mezotelyoma Belirtileri Ortaya Çıkınca Ne Yapmalı

Hastalar semptomların varlığını tespit ettiği zaman derhal tıbbi yardım almalı ve gerekirse tedaviyi mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır. Kanser erken tespit edilirse agresif tedaviler prognozu iyileştirmek için bir seçenek olabilir. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra doktorlar fiziki muayene yapacaklar ve tıbbi geçmişe bakacaklardır. Asbest maruziyeti öyküsü doktorları mezotelyoma teşhisine yönlendirmede yardımcı olabilir ve derhal dikkatlerine sunulmalıdır.

Görüntüleme taramaları genellikle vücuttaki tümörleri veya anormallikleri arayacak olan teşhis sürecinde ilk adımdır. Mezotelyoma teşhisini netleştirebilecek ve mezotelyoma semptomlarını ortaya çıkarabilecek veya asbest maruziyeti öyküsüne göre biyolojik belirteçleri aramak için kan testleri de yapılacaktır.

Bu tanı araçlarının hiçbiri mezotelyomayı kesin olarak teşhis edemez ve bu yüzden biyopsi gereklidir. Analiz için hastadan bir sıvı veya doku numunesi alınarak biyopsi sonucu ile kanserin varlığı onaylanabilir. Ayrıca biyopsi sonuçları kanser türünü ve hücre tipini belirlerken hastalığın evrelemesine yardımcı olur.

Mezotelyomanın Tedavisi

Mezotelyoma teyit edildikten sonra hastaların kendi yaşam kalitesini iyileştirmek, semptomları tedavi ederken mümkün olduğu da kadar kanseri kontrol edebilmek veya yok edecek bir tedavi planı belirlemek için mezotelyoma doktorları birlikte çalışmalıdır.

Örneğin plöredez ve parasentez; sıvı birikimini boşaltmak, akciğerleri ve karın organlarını solumayı iyileştirmek ve ağrıyı azaltmak için baskı altına almak için palyatif olarak kullanılabilecek yaygın prosedürlerdir. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi aynı zamanda tümörleri azaltmak ve çıkarmakla ilişkili semptomları hafifletmek için de kullanılabilir.

Leave a Reply