Mezotelyoma Evreleri

Mezotelyomanın dört evresi doktorların tanı sırasında kanserin ciddiyetini ve ilerlemesini tanımlamasını ve sınıflandırmasını sağlar. Erken evreler en umut verici prognozu sunarken mezotelyomanın sonraki evreleri yaşam beklentisi ve tedavi seçeneklerini sınırlar.

Mezotelyoma evrelemesi malign mezotelyomanın bir hastanın vücudundaki hastalığın derecesine göre sınıflandırılması sürecini ifade eder. Evreleme tüm kanser türlerine uygulanan bir işlemdir ancak özel evreleme sistemleri genellikle mezotelyoma gibi belirli kanserlerin özelliklerine dayanarak geliştirilir.

Mezotelyomanın Dört Evresi

Malign mezotelyoma doktorların kanserin ilerlemesini belirlemek için kullanabilecekleri dört evreye sahiptir. Teşhis sırasında doktor kanserin evre 1, 2, 3 veya 4 olup olmadığını belirleyecek ve 4. evre en ileri evre olarak tanımlanmıştır.

  • 1. Evre Mezotelyoma: Tümör, mezotelyal zarda lokalizedir ve yayılmamıştır. Agresif tedaviler tipik olarak bir seçenektir ve hastaların ortalama yaşam süresi 21 ay veya daha fazladır,
  • 2. Evre Mezotelyoma: Kanser akciğer veya diyafram gibi yakındaki organlara yayılmıştır. Tedavi seçenekleri hala agresif olabilir fakat yaşam beklentisi 19 ay veya daha azdır,
  • 3. Evre Mezotelyoma: Kanser hücreleri yakındaki dokulara, lenf bezlerine ve organlara yayılmıştır. Tedavi seçenekleri sınırlıdır ve ortalama yaşam süresi yaklaşık 16 aydır,
  • 4. Evre Mezotelyoma: Kanser yakın ve uzak organlara, dokulara ve lenf bezlerine yayılmıştır. Tedavi seçenekleri sınırlıdır ve ortalama yaşam süresi 1 yıldır.

Mezotelyoma evrelemesi ilk tanı sırasında ortaya çıkar ve hastalığın ilerlemesi ile değişmez. Eğer bir tümör büyüyüp küçülürse evre aynı kalır ve doktorlar metastazı veya tümörün küçülmesini referans alır. Aşamayı tam olarak belirlemek ve tümörün yerini, büyüklüğünü ve potansiyel yayılımını belirlemek için çeşitli tanısal testler kullanılmaktadır.

Mezotelyoma Evreleme Sistemleri

Plevral mezotelyoma Butchart, Brigham ve TNM sistemi de dahil olmak üzere üç tür evreleme sistemine sahiptir. Peritoneal Kanseri İndeksi (PKG) bazen peritoneal mezotelyomunun evrelemesinde karın bölgesinin farklı bölgelerinde tümör boyutuna ve boyutuna bakarken ve evreyi belirlemek için skoru toplarken referans alınmaktadır. Tüm mezotelyoma türlerinden en nadir olan perikardiyal mezotelyoma ve testiküler mezotelyoma vaka çalışmaları ve kanserin ilerlemesi hakkında bilgi eksikliği nedeniyle kendi evreleme sistemine sahip değildir.

Butchart Evreleme Sistemi

1976’da önerilen Butchart Sistemi en eski resmi mezotelyoma evreleme sistemidir. Her evre için primer tümör kitlesinin vücuttaki yerini belirlemeye dayanır. Tümörün büyüklüğünü, mevcut kanser hücrelerinin sayısını veya vücuttaki genel kanser seviyesini dikkate almaz.

Butchart sistemine dayanan diğer sistemler en son 30 yıl önce kullanılmıştır. 1982’de Karin Mattson Butchart Sisteminde her aşama için daha kısa ve kesin açıklamalar sunan bir değişiklik önermiştir.

Brigham Evreleme Sistemi

1993 yılında Brigham & Women’s Hastanesi’nde çalışırken Dr. David Sugarbaker ve bazı meslektaşları Brigham / Dana-Farber Kanser Enstitüsü evreleme sistemini geliştirmiştir. Sistem başlangıçta 52 hasta ile klinik deneyime dayanıyordu ve 1998 yılında izleyen deneyimlere dayanarak güncellenmiştir.

Brigham evreleme sistemi mezotelyoma tedavi seçeneği olarak cerrahiye vurgu yapar. Genel olarak 1. evre mezotelyoma ve 2. evre mezotelyoma tümörleri çıkarılmaları için uygun adaylardır. Mezotelyoma kanseri lenf nodlarına ulaştığında (3. evre mezotelyoma) veya vücudun diğer bölgelerine metastaz yaptığında (4. evre mezotelyoma) ameliyat artık geçerli bir seçenek değildir.

TNM Evreleme Sistemi

Tümör, Düğümler ve Metastaz (TNM) evreleme sistemi 1940’lı yıllarda Fransız doktor Pierre Denoix tarafından geliştirilmiştir. O zamandan beri birçok kanseri evrelemek için bir temel oluşturmuştur. İlk mezotelyomaya özgü TNM evreleme sistemi 1980’lerin başında A. P. Chahinian tarafından geliştirilmiştir.

Bu sistem en yaygın olan ve mezotelyoma alanındaki yeni araştırmalara göre sıklıkla güncellenmektedir. Doktorlar bir hastanın sahip olduğu plevral mezotelyoma evresini sınıflandırmak için tümör boyutu ve boyutuna, lenf nodu tutulumuna ve metastazına bakarlar. Bu sistem ayrıca 1A, 1B, 3A ve 3B aşamalarını içermek üzere dört aşamayı daha da içerir.

Mezotelyoma Evresine Göre Tedavi

1. Evre mezotelyoma veya 2. evre mezotelyoma olarak teşhis edilen mezotelyoma hastaları çoğu zaman en fazla tedavi seçeneğine sahiptir. Erken evre teşhisler genellikle hastalık lokalize edilirken ve hasta daha iyi durumdayken agresif tedavilere izin verir. Geç evre teşhisler için tedavi seçenekleri kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldığı için daha kısıtlıdır ve hasta sağlığı düşebilir. Mevcut koşullar yaş ve genel hasta sağlığı tedaviyi etkileyebilir bu nedenle hastalar ve sevdikleri kişiler seçeneklerini tam olarak anlamalarını sağlamak için bireysel vakalarını doktorlarıyla görüşmelidir.

1. Evre Mezotelyoma Tedavisi

Sitoredüktif cerrahi tipik olarak 1. evre mezotelyoma hastaları için önerilen tedavi sürecidir ve tipik olarak ekstrapleural pnömonektomi veya plörektomi / dekolmantasyon gibi kanserin mümkün olduğu kadarını çıkarmak içi agresif yöntemler kullanılabilir. Diğer yaygın tedaviler arasında peritoneal mezotelyoma hastaları için hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) ve ayrıca pemetreksed ve sisplatin veya radyasyon tedavisi gibi intravenöz kemoterapi ilaçları bulunur.

2. Evre Mezotelyoma Tedavisi

2. Evre mezotelyoma hastalarında tipik olarak kendilerine sunulan çok çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonundan oluşan multimodal tedavi yaygındır ancak tüm hastalar için bir seçenek olmayabilir. Cerrahi rezeksiyon yakındaki herhangi bir metastaz ve hasta sağlığına bağlı olabilir.

3. Evre Mezotelyoma Tedavisi

3. Evre mezotelyoma hastalarının tedavi seçenekleri temel olarak palyatiftir ve yaşam süresinin uzamasını sağlamaya ve yaşam kalitesini arttırmaya odaklanır. Sistemik kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilirken radyasyon iç organlar üzerindeki basıncı azaltmak için tümörleri küçültmek için kullanılabilir. Pleveroentez veya parasentez gibi küçük cerrahi işlemler genellikle sıvı birikimini boşaltmak ve nefes almada zorluk ve göğüs veya karın ağrısı gibi semptomları hafifletmek için kullanılır.

4. Evre Mezotelyoma Tedavisi

4. Evre mezotelyama hastaları için tedavi planları öncelikle yaşam süresini uzatmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan palyatif tedavilerden oluşur. Sistemik kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilirken radyoterapi iç organlar üzerindeki basıncı azaltmak ve tümörleri küçültmek için kullanılabilir. Pleveroentez veya parasentez gibi küçük cerrahi işlemler genellikle sıvı birikimini boşaltmak ve nefes almada zorluk ve göğüs veya karın ağrısı gibi semptomları hafifletmek için kullanılır.

Mezotelyoma evrelerinden herhangi birine sahip hastalar mezotelyoma üzerine araştırmalarına devam eden hastanelerinde ve merkezlerinde sunulan özel klinik çalışmalara katılmayı değerlendirebilirler.

Leave a Reply