Mezotelyoma Nedir?

Mezotelyoma hastalığı akciğer zarında, karın zarında, kalp zarında veya testislerin zarında gelişen nadir ve agresif bir kanser şeklidir. Asbeste maruz kalmak malign mezotelyomanın bilinen tek nedenidir.

Mezotelyoma hastalarının ortalama yaşam süresi tanıdan sonra ortalama olarak 12 – 21 aydır. Belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı ve genel halsizlik olarak ortaya çıkar. Mezotelyoma kanseri hastalığı hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki konular size yardımcı olacaktır.

Hastalığın genel olarak anlaşılması için bu sayfada genel bir bakış sunulmaktadır.

Mezotelyoma Nedenleri ve Belirtileri

Mezotelyomanın ana nedeni asbest olup başka potansiyel risk faktörleri de vardır. Belirtiler asbest maruziyetten 10 – 50 yıl sonra ortaya çıkabilir ve mezotelyomanın tip ve aşamasına göre değişebilir.

Mezotelyoma Türleri

Nerede geliştiğine bağlı olarak dört ana mezotelyoma türü vardır. Belirtiler, prognoz ve tedavi seçenekleri mezotelyoma türüne göre değişebilir.

Prognoz ve Evreleme

Mezotelyomanın prognozu genellikle kötüdür ancak erken tanı ve etkili tedavi seçenekleri ile iyileştirilebilir. Prognoz hastanın kişisel teşhisine bağlı olarak değişmektedir.

Mezotelyoma Tedavi Yöntemleri

Mezotelyoma tedavileri hastanın yaşam süresi ve yaşam kalitesini artırabilir. Tecrübeli mezotelyoma doktorları uzmanlık seviyelerine göre bir çok ülkede uzmanlık tedavisi sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Mezotelyoma Nedir?

Malign mezotelyoma akciğer, karın, kalp veya testislerin zarında gelişen nadir ve agresif bir kanserdir.

Mezotelyomanın bilinen tek nedeni asbest maruziyetidir. Asbest lifleri solunum yolu ile kolayca akciğerlere alınabilir ve ardından organların zarlarına yerleşebilirler. Asbest lifleri mezotelyoma hücrelerinin tahriş olmasına ve mutasyona yol açarak mezotelyoma kanserinin gelişmesine neden olabilir. Araştırmalar bireyleri mezotelyoma gelişimine daha duyarlı hale getirebilecek potansiyel risk faktörleri bulmaya devam etmektedir ancak asbest tüm vakaların %90’ında kanıtlanmış bir bağlantıdır.

Her yıl yaklaşık 3.000 yeni mezotelyoma vakası teşhis edilmektedir.

Mezotelyoma tanılarının% 90’ı asbest maruziyetine bağlıdır.

Mezotelyoma Türleri

Tümör yerleşimine göre farklı dört ana mezotelyoma türü vardır. En sık görülen tip malign plevral mezotelyomadır. Peritoneal mezotelyoma en yaygın ikinci olanı ve üçüncü olarak da perikardiyal mezotelyoma ve testiküler mezotelyoma tanı konan tüm vakaların küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Plevral Mezotelyoma

Akciğerlerin zarında gelişir. Plevral mezotelyoma tüm tanıların %80 – 90’ını oluşturan hastalıkların en sık görülen tipidir.

Peritoneal Mezotelyoma

Peritoneal mezotelyoma karın zarında gelişir. Tüm tanıların yaklaşık %15 – 20’sini oluşturan ikinci en yaygın hastalık şeklidir.

Perikardiyal Mezotelyoma

Kalbin zarında gelişir. Perikardiyal mezotelyoma tüm mezotelyoma tanılarının yalnızca %1-2’sini oluşturan çok nadir görülen bir hastalık şeklidir.

Mezotelyoma Belirtileri

Mezotelyoma belirtileri asbeste maruz kaldıktan sonra ortaya çıkması 10 – 50 yıl alabilir. Erken mezotelyoma belirtileri genellikle erken teşhisi daha da karmaşıklaştırabilecek daha az ciddi rahatsızlıklar ile karıştırılır. Hastalar belirtileri tanıdıklarında erken teşhis mezotelyoma prognozunu iyileştirmek için en iyi yol olduğundan hastalar en kısa sürede tıbbi yardım almalıdır.

Genel Mezotelyoma Belirtileri

  • Göğüs ağrısı veya karın ağrısı,
  • Yorgunluk,
  • Ateş ve gece terlemeleri,
  • Sıvı birikimi,
  • Nefes darlığı,
  • Kilo kaybı.

Mezotelyoma Tanısı ve Evreleri

Semptomları tanıdıktan sonra sağlık uzmanları bir mezotelyoma teşhisini doğrulamak için çeşitli testler ve prosedürler uygularlar. Bir hastanın mezotelyomaya sahip olduğunu kesin olarak kanıtlamanın tek yolu biyopsidir ancak diğer tanı araçları yer ve evrelemeyi belirlemeye yardımcı olacaktır.

Mezotelyoma tanısı doğrulandıktan sonra doktorlar hastalığı ilerlemeye bağlı olarak dört aşamadan birinde sınıflandırır. Mezotelyoma evrelemesi hasta için hangi tedavi planının en iyi olduğunu belirlerken prognozu da yönlendirecektir. İdeal olarak hastalar tanılarını 1. evre 2. evrede alırlar ve hastalara mümkün olan en fazla tedavi seçeneği sunulur. 3. evre mezotelyama ve 4. mezotelyoma evreye göre tedavi seçenekleri kanserin yayılmasından dolayı genellikle daha sınırlıdır.

Mezotelyoma Prognozu

Evreleme tümör yerleşimi ve hücre tipi hastanın mezotelyoma prognozunu belirlemede büyük rol oynar.

Kanser sonraki aşamalara doğru ilerledikçe hayatta kalma oranları düşer ve bazı kanser türleri daha agresif olma eğilimindedir.

Ortalama Yaşam Beklentisi: 12 – 21 ay mezotelyoma hastaları için mevcut ortalamadır ancak çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Prognoz her hasta için farklı olmaktadır. Yaş, cinsiyet ve genel sağlık gibi diğer özellikler de hastalığın ilerleyişini etkileyebilir. Tipik olarak daha genç hastalar daha agresif tedavilere ve ayrıca sağlıklı olanlara dayanabilmektedir.

Mezotelyoma Tedavisi

Mezotelyoma için geleneksel tedaviler cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi içerir. En yaygın seçenek iki veya daha fazla standart tedavi seçeneğini birleştiren multimodal bir yaklaşımdır.

Mezotelyoma doktorları diğer deneysel tedavilerin yanı sıra test ederek multi model terapiyi kullanmanın yeni yollarını aramaya devam etmektedirler.

Konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen veya tanılarının ilerleyen aşamalarındaki hastalar klinik denemeler yoluyla yeni tedavileri deneyebilirler. Hastalar ayrıca tedavi süreleri boyunca istedikleri zaman palyatif tedavi seçeneklerini değerlendirebilirler.

Leave a Reply