Peritoneal Mezotelyoma

Peritoneal mezotelyoma periton olarak bilinen karın zarında gelişen bir kanserdir. Asbest liflerinin solunmasından veya yutulmasından kaynaklanır. Zamanla liflerden kaynaklanan tahriş skarlaşmaya ve iltihaplara neden olur. Bu da etkilenen bölgede mezotelyoma tümörünün büyümesine yol açar.

Peritoneal mezotelyoma hastalarının sağ kalım süreleri ortalama 6 ila 12 ay arasındadır. Sıcak kemoterapi (HIPEC) gibi tedaviler yaşam beklentisini artırabilir.

Peritoneal Mezotelyoma Nedir?

Peritoneal mezotelyoma asbestin neden olduğu bir kanser şeklidir. Asbest lifleri yutulduğunda veya solunduğunda karnın içine gömülebilirler. Araştırmalar liflerin sindirim sistemi veya lenfatik sistemler yoluyla karın zarına ulaştığını göstermektedir.

 • Peritoneal mezotelyoma tüm tanıların yaklaşık %15 – 20’sini oluşturan ikinci en yaygın mezotelyoma kanseri şeklidir,
 • Her yıl yaklaşık 500 kişiye hastalık teşhisi konmaktadır,
 • Sık görülen semptomlar arasında karın ağrısı ve şişmesi, kilo kaybı ve karın boşluğunda sıvı birikmesi sayılabilir,
 • Teşhis görüntüleme testleri, kan testleri ve biyopsileri içeren bir dizi testten oluşur.
 • Peritoneal mezotelyoma cerrahi, sıcak kemoterapi ve immünoterapi ile tedavi edilmeye çalışılır.
 • Peritoneal mezotelyoma prognozu bireyin durumuna bağlı olarak ortalama yaşam süresi 6 ila on 12 ay arasında değişebilir.

Peritoneal Mezotelyomanın Prognozu Nedir?

Peritoneal malign mezotelyoma kanseri için yaşam beklentisi diğer malign mezotelyoma türlerinden daha iyidir.

Tedavi ile peritoneal mezotelyoma hastaları ortalama 1 yıl hayatta kalır. Bununla birlikte daha fazla hasta tedavideki ilerlemelerle 5 yıl veya daha uzun süre hayatta kalabilir.

Peritoneal Mezotelyoma Sağ Kalım Süreleri
Tanıdan 1 yıl sonra sağ kalım%92
Tanıdan 3 yıl sonra sağ kalım %74
Tanıdan 5 yıl sonra sağ kalım %65
Tanıdan 10 yıl sonra sağ kalım %39

Bireysel bir hastanın prognozunu etkileyen birkaç faktör vardır. Bunlar:

 • Hücre tipi (histopatoloji),
 • Tümör büyüklüğü ve evrelemesi,
 • Cinsiyet ve hastanın yaşı

Peritoneal mezotelyomada epitelioid hücre tipi en sık görülür. Metastaz yapması ve yayılması daha yavaştır ve ortalama 54 ay ortalama yaşam süresi ile tedaviye daha olumlu yanıt verir.

Peritoneal malign mezotelyoma hastalarının küçük bir yüzdesine sarkomatoid hücre tipi tanısı konur. Bu tip hızlı bir şekilde metastaz yapabilir ve tedaviye iyi yanıt vermez. Bu hücre tipinde tanı alan peritoneal mezotelyoma hastalarının ortalama sağ kalım süreleri 4 ila 6 aydır.

Peritoneal Mezotelyomanın Belirtileri Nelerdir?

Peritoneal mezotelyoma semptomlarının asbest liflerini soluduktan sonra ortaya çıkması 10 ila 50 yıl alabilir. Lifler peritona, karın zarına yerleşerek tahrişe ve skar dokusu birikmesine neden olur. Bu hasarlı hücreler tümörlere dönüşebilir ve semptomlara neden olabilir.

Peritoneal Mezotelyoma Belirtileri Nelerdir?

Peritoneal Mezotelyoma Belirtileri

 • Karın ağrısı ve karın şişmesi,
 • Kan pıhtılaşması bozuklukları,
 • İştahsızlık (anoreksiya),
 • Nedeni bilinmeyen ateş,
 • Periton boşluğunda sıvı birikmesi (peritoneal efüzyon),
 • Hiper pıhtılaşma (kanın pıhtılaşması),
 • Enflamatuar lezyonlar,
 • Bağırsak tıkanıklığı,
 • Ateş ve gece terlemeleri.

Çoğu hasta için erken peritoneal mezotelyoma semptomları tipik olarak karın veya gastrointestinal sistemde görülür. Hastalar ayrıca teşhisi daha da karmaşıklaştırabilecek kilo kaybı gibi sistemik semptomlar yaşayabilir.

Peritoneal Mezotelyoma Nasıl Teşhis Edilir?

Peritoneal mezotelyoma tanısı bir dizi testten oluşur. Teşhis sıklıkla BT taramaları ve X ışınları gibi görüntüleme testleriyle başlar. Bu testler adenokarsinom ve yumurtalık kanseri gibi daha yaygın hastalıkları ve diğer kanser türlerini ekarte edebilir.

Görüntüleme testleri ile bir tümör tespit edilirse doktor mezotelyomayı diğer kanserlerden daha da ayırt edebilecek biyobelirteçleri tanımlamak için kan testleri isteyecektir.

Biyopsi peritoneal mezotelyoma tanısını doğrulamanın tek yoludur. Doktor kanseri onaylamak için bir sıvı veya doku örneği alır. Biyopsi ayrıca hücre tipi ve mezotelyoma ilerlemesini de tanımlayabilir.

Peritoneal Mezotelyoma Evreleri

Peritoneal mezotelyoma tanısı konduğunda doktor aynı zamanda kanserin evresinide belirleyecektir. Peritoneal malign mezotelyoma için iyi tanımlanmış bir evreleme sistemi olmamasına rağmen doktorlar hastalığın ilerleyişini ilgili kriterler ile tanımlayabilirler. Örneğin doktorlar kanserin diğer organlara veya lenf bezlerine metastaz yapıp yapmadığını belirleyebilirler.

Bazı durumlarda doktorlar ayrıca karın kanseri için geliştirilen Periton Kanseri İndeksi (PCI) adlı bir araca da güvenebilirler. Bu yöntemle karın bölgesi 13 ayrı bölüme ayrılır ve tümörlerin varlığı ve büyüklüğüne bağlı olarak 0-3 arasında puanlanır.

13 bölüm daha sonra toplam PCI puanı için toplanmıştır ve 39 en yüksektir. Doktorlar peritoneal mezotelyoma evrelerini skorlara eşdeğer olarak önermektedir. Daha yüksek bir PCI skoru abdominal mezotelyomanın daha ileri bir aşamada olduğunu gösterir.

Peritoneal Mezotelyoma Doktorları

Kalifiye bir mezotelyoma doktoru bulmak peritoneal mezotelyoma tanısı konulmuş bir hastanın alabileceği en önemli kararlardan biridir. En iyi doktorlar ülkelerin özel kanser kliniklerinde çalışmaktadır. Bu doktorların bazıları ayrıca mezotelyomaların tedavisi ve teşhisi için yeni tedavileri ve yöntemleri incelemek üzere klinik çalışmalar yürütmektedir.

Peritoneal Mezotelyoma Tedavisi

Peritoneal mezotelyoma genellikle cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavileri birleştiren multimodal bir yaklaşımla tedavi edilir.

Geleneksel kemoterapi ve radyoterapi peritoneal mezotelyoma hastalarında sınırlı bir başarı göstermiştir ve birçok klinik deney 1 yıl ortanca hayatta kalma süresi göstermiştir. Bununla birlikte bazı çalışmalar peritoneal mezotelyoma tedavisinde ameliyat sırasında kemoterapi kullanıldığında başarı olduğunu göstermektedir.

İleri evre peritoneal malign mezotelyoma hastalarında palyatif bakım olarak standart tedaviler kullanılabilir. Palyatif tedaviler yaşam kalitesini arttırmak ve yaşam süresini uzatmak için kullanılmaktadır.

Parasentez gibi minimal invaziv işlemlerde sıklıkla palyatif kullanılır. Bu prosedür sıvı birikimini ortadan kaldırır ve peritoneal malign mezotelyoma ile ilişkili semptomları hafifletir.

Klinik çalışmalar sürekli peritoneal mezotelyoma için yeni tedavileri test etmeye devam etmektedir. Ortaya çıkan tedavi seçenekleri basınçlı biçimde uygulanan bir kemoterapi olan basınçlı intraperitoneal aerosol kemoterapisini (PIPAC) içerir. Mezotelyomun PIPAC ile tedavisi erken evrededir ve ileri testler gerekir. Bununla birlikte tedavi yaklaşık 27 ay ortanca yaşam beklentisi göstermiştir.

Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi (HIPEC)

Uygun hastalar için sıcak kemoterapi ile birleştirilmiş bir ameliyat kombinasyon tedavisi bir standart tedavi haline gelmektedir. Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) olarak bilinen sıcak kemoterapi ameliyat sırasında karına uygulanır.

Doktorlar mezotelyoma hücreleri tarafından zarar görmüş görünür tümörleri ve dokuları çıkarmak için HIPEC’den önce sitoredüktif cerrahi olarak da bilinen debulking ameliyatını gerçekleştirir. Bu işlem tümörün olabildiğince çoğunu çıkarmak için karın zarının veya diğer organların çıkarılmasını içerebilir.

HIPEC daha sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek için karın boşluğu boyunca uygulanır. Sıcak kemoterapi 40°C – 43°C arasında uygulanır ve geleneksel kemoterapiden daha güçlü bir dozajdan oluşur.

HIPEC özel bir tedavi yöntemi olduğundan belirli kanser merkezlerinde bulunur.

Leave a Reply