Browsing: Mezotelyoma Kanseri

Plevral mezotelyoma plevra olarak bilinen akciğerlerin koruyucu zarının kanseridir. Asbest liflerinin solunmasından kaynaklanır. Plevral mezotelyoma tüm tanıların %80 – 90’ını oluşturan hastalıkların en sık görülen tipidir. Ortalama olarak hastalar tanıdan…

devamı...

Testiküler mezotelyoma, testislerin zarını kaplayan tunica vaginalis’de testiküler mezotelyoma gelişir. Bu tür dört ana mezotelyoma kanser türünün nadir görülen durumudur. Sadece yaklaşık 300 vaka ile tüm mezotelyoma tanıları %1’inden azdır.…

devamı...

Perikardiyal mezotelyoma kalbi hizalayan bir membran olan perikardda gelişen son derece nadir bir asbest kanseri türüdür. Tüm tanıların %1 – 2’sini oluşturan en nadir mezotelyoma türlerinden biridir. Prognoz son derece…

devamı...

Sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma tüm plevral mezotelyoma vakalarının yaklaşık %10-15’ini ve peritoneal mezotelyoma vakalarının %4’ünü oluşturan daha az yaygın bir hücre tipidir. Mezotelyomanın diğer türleri gibi sarkomatoid mezotelyoma da asbest…

devamı...

Mezotelyoma evreleri doktorların tanı sırasında kanserin ciddiyetini ve ilerlemesini tanımlamasını ve sınıflandırmasını sağlar. Erken evreler en umut verici prognozu sunarken mezotelyomanın sonraki evreleri yaşam beklentisi ve mezotelyomanın tedavi seçeneklerini sınırlar.…

devamı...

Mezotelyoma prognozu kötüdür ve çoğu hasta 1 yıldan az yaşar. Mezotelyomanın türü, kanserin evresi ve hasta sağlığı prognozu belirlemek için kullanılan en önemli üç faktördür. Mezotelyoma prognozu mezotelyomanın değerlendirilmesi ve…

devamı...

Peritoneal mezotelyoma periton olarak bilinen karın zarında gelişen bir kanserdir. Asbest liflerinin solunmasından veya yutulmasından kaynaklanır. Zamanla liflerden kaynaklanan tahriş skarlaşmaya ve iltihaplara neden olur. Bu da etkilenen bölgede mezotelyoma…

devamı...